Galletti / AREO - Kaloriferi za industrijsku i komercijalnu namjenu

Kalorifer namjenjen srednjim ili velikim industrijskim i komerijalnim zgradama

U skladu sa najnovijim trendovima u tehnici grijanja i hlađenja, Galletti nudi univerzalnu jedinicu namjenjenu srednjim ili velikim industrijskim i komerijalnim zgradama koje ujedinjuju funkcije grijanja i hlađenja tijekom čitave godine.

Prepoznatljiv po originalnom zaobljenom obliku, AREO odskače i po svojim tehničkim svojstvima. Svi modeli opremljeni su trobrzinskim motorima te predviđeni za rad sa ohlađenom vodom. Pored toga njihovo je svojstvo najniža razina buke među svim uređajima dobavljivim na tržištu.

AREO serija sastoji se od osamnaest modela, a svi su predviđeni za zidnu montažu (horizontalni protok zraka) te za rad sa toplom i hladnom vodom - zahvaljujući inovativnom načinu prikupljana te odvoda kondenzata. Ukoliko se koristi isključivo za grijanje, AREO može biti i stropno montiran (vertiklni protok zraka).

Jedinice su dobavljive u šest veličina sa dva, tri ili četverorednim izmjenjivačem topline koji osiguravaju efikasnu izvedbu preko tople vode dobavljene iz bojlera ili toplinske pumpe (modeli sa četverorednim izmjenjivačem).