Galletti / WH - Ventilokonvektorske jedinice predviđene za montažu na većim visinama

WH - Ventilokonvektorske jedinice predviđene za montažu na većim visinama

WH jedinice namjenjene montaži na veće visine, dizajnirane u tri različita modela rashladnog kapacietata od 2 do 4,6 kW čine idealan izbor unutarnje jedinice u javnim zgradama, shopping-centrima ili hotelima.

Upareni sa Galletti vodenim chilerima i toplinskim pumpama, omogućuju ekološki prihvatljiviju varijantu no što su sustavi direktne ekspanzije.
WH ventilokonvektorske jedinice obilježene su kvalitetom komponeneta od kojih su načinjene kao i raznovrsnošću primjene.

Upareni sa Galletti vodenim chilerima i toplinskim pumpama, omogućuju ekološki prihvatljiviju varijantu no što su sustavi direktne ekspanzije.
WH ventilokonvektorske jedinice obilježene su kvalitetom komponeneta od kojih su načinjene kao i raznovrsnošću primjene: 
Visokoučinkovit iznjenjivač topline kojem je cjevovod načinjen od bakra visoke čistoće. Ventilatori  izvedeni s aluminijskim krilcima. Umanjen pad tlaka na vodenoj strani.

Izuzetno tih tangencijalni ventilator spojen na trobrzinski motor sa smanjenim brojem okretaja. 
Motorizirana zračna klapna za upravljanje smjerom protoka zraka iz ventilokonvektora.  
Upotrebljeni visokokvalitetni plastični dijelovi omogućuju rad sa vodom temperature od 75°C.  

Mikroprocesorski kontroliran rad uz nadgledanu temperaturu dobavnog zraka i vode u izmjenjivač topline podešava funkciju grijanja prema temperaturi vode (od 38°C do 75°C). Funkcija auto restartanja omogućuje automatski početak rada prema ranije zadanim uvjetima nakon nenadanih nestanaka energije.
Pilot led-lampice na prednjem panelu naznačuju radni status jedinice. 
Olakšan pristup zračnom filteru radi čišćenja.